Torvald

Torvald er en 140 millioner år gammel Triceratops. Her medfølger også en flott historie som barna liker å høre (voksne også, da den er ganske komisk). Barna kan ri på Torvald, vandre i ganger koridiorer, snu og gå tilbake. Barna styrer selv, med voksne til stede. Snill og barnevennlig figur.


Torvalds historie. Hør denne!! Tar 5 sekunder før den starter.

Start typing and press Enter to search