In Spesialprodukter

En gjennomsiktig safe med kodelås. Enormt tykke glassvegger. Kan brukes til konkurranse, der besøkende skal taste inn riktig kode. Døra åpner seg automatisk ved riktig kode. Vinneren får da innholdet.